โลหิตุปบาท

อนันตริยกรรม 5 ประการ

อนันตริยกรรม 5 ประการ

อนันตริยกรรม 5 ประการ 1. มาตุฆาต การฆ่ามารดา 2. ปิตุฆาต การฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาต การฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปบาท การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นทำให้พระโลหิตห้อขึ้นไป 5. สังฆเภท การทำสงฆ์ให้แตกกัน
อ่านต่ออนันตริยกรรม 5 ประการ