มหาภูต

มหาภูต (ภูตรูป) 4 ประการ

มหาภูต (ภูตรูป) 4 ประการ

มหาภูต (ภูตรูป) 4 ประการ 1. ปฐวีธาตุ สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่ 2. อาโปธาตุ สภาวะที่เอิบอาบหรือดูดซึม 3. เตโชธาตุ สภาวะที่ทำให้ร้อน 4. วาโยธาตุ สภาวะที่ทำให้สั่นไหว
อ่านต่อมหาภูต (ภูตรูป) 4 ประการ