อินทรีย์ 5 ประการ

อินทรีย์ 5 ประกา…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 10)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 9)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 8)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 7)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 6)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 5)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 4)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 3)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 2)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อาวาสิกธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 1)

อาวาสิกธรรม 5 ปร…

อายุวัฒนธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 2)

อายุวัฒนธรรม 5 ป…

อายุวัฒนธรรม 5 ประการ (หมวดที่ 1)

อายุวัฒนธรรม 5 ป…

อริยวัฑฒิ 5 ประการ

อริยวัฑฒิ 5 ประก…

ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ 10 ประการ

ปัพพชิตอภิณหปัจจ…

ศีล 10 ประการ

ศีล 10 ประการ ศี…

อาชีวัฏฐมกศีล 8 ประการ

อาชีวัฏฐมกศีล 8 …

ศีล 8 ประการ

ศีล 8 ประการ ศีล…

เบญจธรรม 5 ประการ

เบญจธรรม 5 ประกา…

พหูสูตมีองค์ 5 ประการ

พหูสูตมีองค์ 5 ป…

พละ 5 ของพระมหากษัตริย์

พละ 5 ของพระมหาก…

นิโรธ 5 ประการ

นิโรธ 5 ประการ 1…

นิยาม 5 ประการ

นิยาม 5 ประการ 1…

ธรรมสมาธิ 5 ประการ

ธรรมสมาธิ 5 ประก…

สุทธาวาส 5 ชั้น

สุทธาวาส 5 ชั้น …

สังวร 5 ประการ

สังวร 5 ประการ 1…

เวทนา 5 ประการ

เวทนา 5 ประการ 1…

วิมุตติ 5 ประการ

วิมุตติ 5 ประการ…

ผู้ใดไม่รู้ ย่อมก่ออุปธิ ผู้นั้นเป็นคนเขลา เข้าถึงทุกข์บ่อย ๆ เพราะฉะนั้น ผู้รู้เห็นแดนเกิดแห่งทุกข์ จึงไม่ควรก่ออุปธิ

โย เว อวิทฺวา อุ…

ผู้ใดข้ามพ้นกามในโลก และเครื่องข้องที่ข้ามได้ยากในโลก ผู้นั้นตัดกระแสตัณหาได้แล้ว ไม่มีเครื่องผูก ชื่อว่าไม่เศร้าโศก ไม่ยินดี

โยธ กาเม อจฺจุตฺ…