Category: บทความ

ตายแล้วไปไหน?

พระนิพพาน เป็นหนทางสู่ความดับทุกข์ทั้งปวง ผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถบรรุอรหัตตผลได้แล้ว เมื่อถึงคราวสิ้นอายุ เราไม่เรียกว่า ตาย แต่เรียกว่า นิพพาน

หน้าที่ของลูกที่ดี 5 ข้อ

หน้าที่ของลูกที่ดี 5 ข้อ
1. เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า
2. ช่วยพ่อแม่ทำงาน
3. รักษาวงศ์ตระกูล
4. ทำตัวเป็นทายาทที่ดี
5. ทำบุญให้พ่อแม่เมื่อท่านวายชนม์

หน้าที่สำคัญของคนเป็นพ่อเป็นแม่

หน้าที่สำคัญของผู้เป็นพ่อเป็นแม่
1. ห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่ว
2. สอนลูกให้ทำความดี
3. สนับสนุนการศึกษาของลูก
4. หาคู่ครองที่ดีให้เมื่อถึงเวลาที่สมควร
5. ยกมรดกให้

วิธีฝึกตัวเองเพื่อไม่ให้ทำผิดศีลข้อที่ 1

วิธีฝึกตัวเองเพื่อไม่ให้ทำผิดศีลข้อที่ 1
1. อย่าเป็นคนถือโทษโกรธแค้น
2. อย่ายินดีในการใช้อาวุธทุกประเภท
3. มีความเอ็นดูผู้อื่นสัตว์อื่น
4. สงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นสัตว์อื่น
5. หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์

อย่าเหลิงเมื่อถูกชื่นชม อย่าขื่นขมเมื่อถูกตำหนิ

ไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมหรือคำตำหนิก็ตาม มันก็เป็นคำพูดเป็นวจีกรรมของบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น เราก็ไม่ควรที่จะไปหวั่นไหวกับคำพูดเหล่านั้น