หน้าที่ของลูกที่ดี 5 ข้อ

5_duties_of_a_good_child

หน้าที่ของลูกที่ดี 5 ข้อ

พ่อกับแม่ เป็นผู้มีพระคุณกับเรามากนะ เราถือกำเนิดเกิดมาได้ก็เพราะพ่อกับแม่นี่แหละเป็นผู้ให้กำเนิด เราเติบโตมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะพ่อกับแม่นี่แหละที่เลี้ยงเรามา เรารู้จักเดิน รู้จักวิ่ง รู้จักพูด รู้หลาย ๆ อย่าง ก็เพราะพ่อกับแม่นี่แหละที่สอนเรา เราได้เรียนหนังสือ มีวิชาความรู้ไว้ทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็เพราะพ่อกับแม่นี่แหละที่ทำงานหนักหาเงินมาส่งเสียเราเรียน

พ่อกับแม่มีบุญคุณกับเรามากมายขนาดนี้ เราควรเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะ เราควรตอบแทนบุญคุณท่านให้สมกับบุญคุณของท่านที่มีต่อเรา โดยทำหน้าที่ของลูกที่ดีให้สมบูรณ์แบบ

ลูกที่ดี ควรทำหน้าที่ 5 อย่างให้สมบูรณ์

เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า

หน้าที่แรกเลย พ่อกับแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ส่งเสียให้เรียนหนังสือจนมีวิชาความรู้หางานหาการทำได้แล้ว เราควรเลี้ยงท่านตอบแทน พ่อกับแม่นับวันจะแก่ลงเรื่อย ๆ สังขารร่างกายทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ จากที่เคยมีเรี่ยวแรงทำงานหนัก ก็จะอ่อนกำลังลงเรื่อย ๆ เราในฐานะลูก ควรเลี้ยงดูท่านตอบแทน อย่าปล่อยให้ท่านต้องลำบากตรากตรำจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลย ให้ท่านได้อยู่ดีกินดีมีความสุขสบายบ้าง

ช่วยพ่อแม่ทำงาน

หน้าที่ที่ 2 พ่อกับแม่ทำงานหนักหาเงินหาทองมาเลี้ยงเรา เราเองก็เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มีเรี่ยวมีแรงพอทำงานได้ก็ช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้าง ทำตามที่สมควรกับกำลังของตัวเอง ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ไม่จำเป็นต้องรอจนโตเรียนจบมีงานทำ ไหวแค่ไหนก็ทำไปเท่าที่ไหว ถึงช่วยได้ไม่มาก อย่างน้อย พ่อกับแม่ก็มีความภูมิใจในตัวเรา มีกำลังใจและภูมิใจที่มีลูกดีมีความกตัญญู พ่อกับแม่ไม่ต้องการอะไรมากหรอก ได้เห็นเราเป็นลูกที่ดีท่านก็มีความสุขแล้ว

รักษาวงศ์ตระกูล

หน้าที่ที่ 3 ในฐานะลูก เราต้องช่วยพ่อแม่รักษาวงศ์ตระกูล การรักษาวงศ์ตระกูลนั้นก็ทำได้หลายวิธี เช่น ช่วยพ่อแม่รักษาทรัพย์สินไม่ให้เสียหาย ไม่ผลาญทรัพย์สินของวงศ์ตระกูลให้ฉิบหายไปกับสิ่งไร้ประโยชน์ การทำตัวเป็นคนดีของพ่อแม่ รักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไม่ให้เสื่อมเสีย สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่วงศ์ตระกูล หรือการดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม ชักชวนพ่อแม่ให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมี ก็ล้วนแต่เป็นการรักษาวงศ์ตระกูลทั้งนั้น ไม่ยากเลยใช่ไหมละ

ทำตัวเป็นทายาทที่ดี

หน้าที่ที่ 4 ทำตัวเป็นทายาทที่ดี ในฐานะลูก เราได้ชื่อว่าเป็นทายาทของพ่อกับแม่นะ ทายาท แปลว่า ผู้รับมรดก คือถ้าวันใดพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ว เสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อกับแม่ก็จะตกเป็นของเรา ดังนั้น เราควรทำตัวให้เป็นทายาทที่ดี ประพฤติตัวให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทของพ่อกับแม่ ให้คู่ควรกับทรัพย์สินที่พ่อแม่ต้องลำบากตรากตรำหามา อย่างน้อยให้พ่อแม่ยิ้มได้และภูมิใจว่า ทายาทของท่านเป็นคนดี เป็นทายาทที่ดี เป็นลูกที่ดี ไม่เสียทีที่ลำบากตรากตรำทำงานหาเงินหาทองแสวงหาทรัพย์สมบัติมา

ทำบุญให้พ่อแม่เมื่อท่านวายชนม์

หน้าที่สุดท้าย เมื่อถึงวันหนึ่งที่พ่อกับแม่ต้องจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ เราในฐานะลูกก็ควรทำบุญอุทิศให้ท่านบ่อย ๆ เราไม่รู้หรอกว่า พ่อกับแม่ของเราได้ทำบุญไว้มากน้อยแค่ไหน จะเพียงพอเป็นเสบียงเดินทางในสัมปรายภพหรือเปล่า ดังนั้น การทำบุญอุทิศให้ท่านบ่อย ๆ ย่อมเป็นการดี เป็นการเสริมบุญให้ท่าน เพราะท่านไม่มีโอกาสทำเองได้แล้ว การทำบุญอุทิศให้พ่อกับแม่บ่อย ๆ นอกจากจะเป็นการเพิ่มบุญให้ท่านแล้ว ยังเป็นการสร้างบารมีให้ตนเองในเรื่องของความกตัญญูด้วยนะ ไม่มีอะไรเสียหายเลย พ่อกับแม่ก็ได้บุญ เราเองก็ได้บารมี

ถ้าทำหน้าที่ 5 ข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์ เราจะเป็นลูกที่ดีมาก ๆ เลยละ จะไม่มีใครตำหนิเราได้ เราเองก็จะไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าทำหน้าที่ของลูกได้ไม่ดี แต่ตรงกันข้าม เราจะภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ขาดตกบกพร่อง

Scroll to Top