สิ่งที่เพื่อนควรปฏิบัติต่อเพื่อน 5 ประการ

มิตรสหาย จัดเป็นอุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย ในทิศ 6 เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ

สิ่งที่ผู้เป็นมิตรสหายหรือเป็นเพื่อนกันพึงปฏิบัติต่อกัน มี 5 ประการ คือ

1. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน

เพื่อนต้องคอยช่วยเหลือเพื่อนในทุก ๆ โอกาส โดยเฉพาะในยามที่เพื่อนประมาท ต้องคอยช่วยป้องกันรักษาเพื่อน อย่าให้เพื่อนได้รับอันตราย

2. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน

นอกจากจะช่วยป้องกันรักษาเพื่อนไม่ให้ได้รับอันตรายแล้ว ยังต้องคอยรักษาทรัพย์สินของเพื่อนด้วย อย่าให้ทรัพย์สินของเพื่อนได้รับความเสียหายหรือสูญหาย

3. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้

ในคราวที่เพื่อนมีภัยมาถึงตัว คนเป็นเพื่อนกันต้องสามารถเป็นที่พึ่งได้ คือให้เพื่อนพึ่งพาอาศัยได้ ช่วยหาทางออก ช่วยหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น

4. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก

ถึงคราวที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยาก เพื่อนต้องไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ใช่ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี แต่ต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับเพื่อน ไม่ทอดทิ้งในยามยาก

5. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร

ให้ถือว่าวงศาคณาญาติของเพื่อนก็คือวงศาคณาญาติของตนเอง ให้เกียรติและเคารพญาติ ๆ ของเพื่อนเหมือนกับญาติของตนเอง

You may also like...