นัฏฐคเวสนา

กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ประการ

กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ประการ

กุลจิรัฏฐิติธรรม คือ ธรรมสำหรับดำรงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน ได้แก่ สาเหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งสามารถดำรงอยู่ได้นาน ไม่พบกับความพินาศฉิบหายแห่งทรัพย์ มี 4 ประการ
อ่านต่อกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ประการ