ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา “เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน”

ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา.

[คำอ่าน : ชะ-รู-ปะ-นี-ตัด-สะ, นะ, สัน-ติ, ตา-นา]

“เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน”

(สํ.ส. 15/3, องฺ.ติก. 20/198, ขุ.ชา.วีส. 27/416)

ชรา คือ ความแก่ เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับคนและสัตว์ทุกตัวตน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่มีใครเลยที่จะไม่แก่ ทุกคนล้วนบ่ายหน้าสู่ความแก่ตั้งแต่เกิด

คือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมแก่ขึ้นเรื่อย ๆ จากวัยเด็กสู่วัยหนุ่ม นั่นก็คือแก่ขึ้น จากวัยหนุ่มสู่วัยชรา นั่นก็คือแก่ขึ้นเช่นกัน ไม่มีใครที่ไม่แก่

และความแก่นี้เป็นสภาพที่ไม่สามารถห้ามได้ ไม่ว่าเราจะชลออย่างไรก็ไม่สามารถห้ามความแก่เอาไว้ได้

ดังนั้น พึงรีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มาก ๆ ก่อนที่จะแก่จนไม่สามารถทำความดีได้