น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา

น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา.

[คำอ่าน : นะ, หิ, โน, สัง-คะ-รัน-เต-นะ, มะ-หา-เส-เน-นะ, มัด-จุ-นา]

“ความผัดเพี้ยนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย”

(ม.อุ. 14/348, ขุ.ชา.มหา. 28/165)

มฤตยู คือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้ว ต้องประสบกับความตายทั้งนั้น

ไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีเงินทอง ร่ำรวยขนาดไหนก็ตาม เมื่อความตายมาถึง ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นค่าจ้างเพื่อไม่ให้ความตายมาคร่าชีวิตได้เลย

ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถผัดเพี้ยนความตาย หรือต่อรองต่อความตายให้เลื่อนออกไปก่อนได้ เมื่อถึงคราว ต้องยอมจำนนด้วยกันทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น ก่อนที่ความตายจะมาคร่าชีวิตไป พึงทำความดีเอาไว้ให้มาก ๆ เถิด

You may also like...