ปาปณิกธรรม 3 ประการ

ปาปณิกธรรม คือ องค์คุณของพ่อค้า หรือ คุณสมบัติของพ่อค้าที่ดี คือพ่อค้าที่จะประสบความสำเร็จในการค้าขายหรือประกอบธุรกิจ ต้องมีองค์คุณ 3 ประการนี้ คือ

1. จักขุมา

จักขุมา ตาดี คือ ต้องดูของเป็น รู้จักสินค้า รู้จักคุณภาพของสินค้า สามารถคำนวณราคา กะทุนเก็งกำไรได้แม่นยำ วางแผนได้ว่า เมื่อซื้อสินค้านั้น ๆ ไปขายต่อ จะต้องซื้อในราคาเท่าไหร่ แล้วเอาไปขายในราคาเท่าไหร่ จึงจะมีกำไร ไม่ขาดทุน

2. วิธูโร

วิธูโร จัดเจนธุรกิจ คือ มีความสามารถในการทำธุรกิจ มองตลาดออก รู้ความเคลื่อนไหวของตลาด รู้ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ รู้จักกลุ่มเป้าหมาย รู้จักแหล่งซื้อขาย มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจำหน่าย รู้ใจลูกค้า เอาใจลูกค้าเป็น เป็นต้น

3. นิสสยสัมปันโน

นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย คือ มีแหล่งทุนใหญ่ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของแหล่งทุนใหญ่ ๆ สามารถหาเงินมาลงทุนและดำเนินกิจการได้โดยง่าย

องค์คุณทั้ง 3 ข้อนี้ จะช่วยให้การค้าขายหรือการประกอบธุรกิจด้านการค้าขายประสบความสำเร็จ

You may also like...