วัฒนมุข 6 ประการ

วัฒนมุข 6 ประการ
1. อาโรคยะ ความไม่มีโรค
2. ศีล ความประพฤติดี
3. พุทธานุมัต ศึกษาแนวทางของผู้รู้
4. สุตะ ใฝ่เล่าเรียนหาความรู้
5. ธัมมานุวัติ ดำเนินชีวิตโดยทางชอบธรรม
6. อลีนตา เพียรพยายามไม่ระย่อ