ลูขัปปมาณิกา

ประมาณ (ปมาณิก) 4 ประเภท

ประมาณ (ปมาณิก) 4 ประเภท

ประมาณ หรือ ปมาณิก หมายถึง บุคคลที่ถือประมาณต่าง ๆ กัน คนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบัติต่าง ๆ กัน เป็นเครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส มี 4 ประเภท
อ่านต่อประมาณ (ปมาณิก) 4 ประเภท