นิยาม 5 ประการ

นิยาม 5 ประการ 1…

ธรรมนิยาม 3 ประการ

ธรรมนิยาม 3 ประก…