ปัญญาวุฒิธรรม

โสตาปัตติยังคะ 4 ประการ

โสตาปัตติยังคะ 4 ประการ (หมวดที่ 1)

โสตาปัตติยังคะ แปลว่า องค์คุณเครื่องบรรลุโสดา องค์ประกอบของการบรรลุโสดา องค์คุณที่ทำให้ถึงกระแส หมายถึง คุณสมบัติที่ทำให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน มี 4 ประการ
อ่านต่อโสตาปัตติยังคะ 4 ประการ (หมวดที่ 1)
ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ

ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ

ปัญญาวุฒิธรรม คือ หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญแห่งปัญญา หลักธรรมที่สนับสนุนปัญญา หลักธรรมที่เป็นเหตุพอกพูนปัญญา มี 4 ประการ
อ่านต่อปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ