มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ “ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ”

มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ.

[คำอ่าน : มัด-ตัน-ยุ-ตา, สะ-ทา, สา-ทุ]

“ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ”

(ว.ว.)

ความรู้จักประมาณ คือ การรู้จักความพอดี ทำอะไรให้พอดี ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป เช่น รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักประมาณในการทำงาน รู้จักประมาณในการพูด

การรู้จักประมาณทำให้เราเป็นคนไม่ขาดและไม่เกิน ทำอะไรแต่พอดีพองาม พอเหมาะพอควร เช่น ทำงานหาเงิน เรารู้จักประมาณของตัวเองว่า เราไหวแค่ไหน กำลังเรามีแค่ไหน สติปัญญาเรามีแค่ไหน เราก็ทำพอดีกับกำลังความสามารถของเรา ก็จะไม่เหนื่อยจนเกินไป

การรู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอย เรารู้จักประมาณว่า กำลังทรัพย์เรามีแค่ไหน เราใช้ง่ายพอเหมาะพอดี ไม่ให้มากจนเกินไป เผื่อทรัพย์ไว้ใช้ในคราวจำเป็นบ้าง เราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินขาดมือ เป็นต้น

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ให้นึกถึงความเหมาะสมความพอดีไว้ก่อน จึงจะชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประมาณ

You may also like...