กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ “คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล”

กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ.

[คำอ่าน : กา-ลา-คะ-ตัน-จะ, นะ, หา-เป-ติ, อัด-ถัง]

“คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล”

(ขุ.ชา.ฉกฺก. 27/195)

คนขยัน คือคนที่ไม่ขี้เกียจ ตื่นตัวอยู่เสมอ หมั่นประกอบกิจอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ไม่ปล่อยให้เป็นดินพอกหางหมู ชำระสะสางให้เสร็จสิ้นเป็นชิ้นเป็นอันไป

คนประเภทนี้ย่อมทำการงานสำเร็จได้ ทั้งงานส่วนตัวและงานส่วนรวม หนักเอาเบาสู้ ไม่อู้ไม่บ่น ขยันอดทน ทำงานจนสำเร็จลุล่วง

ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากสักแค่ไหน คนขยันย่อมไม่ละทิ้งธุระของตน สู้อดทนทำงานนั้น ๆ จนสำเร็จเสร็จสิ้น ด้วยความขยันขันแข็งของเขานี่เอง ย่อมจะส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จก่อนคนอื่น สำเร็จได้มากกว่าคนอื่น

ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงบรรดามี ย่อมสำเสร็จแก่คนขยันนั่นเอง ดังนั้น เราท่านทั้งหลาย ในฐานะคนใช้ชีวิต ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตเช่นเดียวกันทั้งหมด พึงฝึกตนให้เป็นคนขยันเถิด อย่าเกียจคร้านเลย