อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา.

[คำอ่าน : อัด-ถำ-หิ, ชา-ตำ-หิ, สุ-ขา, สะ-หา-ยา]

“เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้”

(ขุ.ธ. 25/59)

เพื่อน เป็นบุคคลที่สำคัญมากประเภทหนึ่งในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ เพราะเพื่อนจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราในบางเรื่องให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เพื่อนนั้นมีทั้งเพื่อนที่ดีและไม่ดี เพื่อนดีย่อมคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กันในทุกสถานการณ์ ไม่ทอดทิ้งในยามที่มีภัยหรือปัญหาเข้ามา

ส่วนเพื่อนไม่ดีย่อมนำแต่ความเดือดร้อนมาให้เพื่อน หรือชักนำในทางที่ไม่ดี ไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญ มีแต่เป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างเดียว

ดังนั้น การคบเพื่อนต้องเลือกให้ดี ถ้าคบเพื่อนดี เพื่อนนั้นจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ทำให้มีความสุขความเจริญ