ภตฺตา ปญฺญาณมิตฺถิยา “สามี เป็นเครื่องปรากฏของสตรี”

ภตฺตา ปญฺญาณมิตฺถิยา.

[คำอ่าน : พัด-ตา, ปัน-ยา-นะ-มิด-ถิ-ยา]

“สามี เป็นเครื่องปรากฏของสตรี”

(สํ.ส. 15/57)

สามี ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของเหล่าสตรีทั้งหลาย ถ้าได้สามีดี มีหน้ามีตาในสังคม ก็เป็นที่เชิดหน้าชูตา ถ้าได้สามีไม่ดี ก็เป็นที่น่าอับอาย

ดังนั้น บรรดาสตรีทั้งหลาย เมื่ออยากมีสามี ต้องเลือกเฟ้นคนที่ดีมีคุณธรรม มีศีลธรรม ให้เกียรติภรรยา ไม่เป็นคนเจ้าชู้ จึงจะเป็นที่เชิดหน้าชูตา

สตรีบางคน ชอบผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวย มีชื่อเสียงโด่งดัง หรือมีหน้ามีตาในสังคม ไปที่ไหนใครก็รู้จัก เช่นนั้นก็พึงดูด้วยว่า คบด้วยแล้วเขาจะให้เกียรติเราหรือไม่ จะยกย่องเราในฐานะภรรยาหรือไม่

เพราะหากเลือกสามีผิดแล้ว ย่อมจะได้รับความทุกข์ใจเป็นอันมาก

You may also like...