สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ “ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง”

สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ "ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง"

สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ.

[คำอ่าน : สับ-เพ, อะ-มิด-เต, ตะ-ระ-ติ, โย, มิด-ตา-นัง, นะ, ทุบ-พะ-ติ]

“ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง”

(ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๑๕๕)

มิตรที่ดีนั้นต้องมีความจริงใจต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่หักหลังกัน ซื่อสัตย์ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง คนเช่นนี้เรียกว่า ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร

เมื่อเขาไม่ประทุษร้ายมิตร คือไม่ทำลายมิตร เขาย่อมเป็นที่รักของมิตรคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ด้วยความที่เขาเป็นคนจริงใจต่อมิตร ทำให้มิตรคนอื่น ๆ จริงใจต่อเขาด้วย

เมื่อถึงคราวที่ต้องตกทุกข์ได้ยาก เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากมิตรทั้งหลาย ถึงคราวที่มีศัตรูคู่อาฆาตปองร้าย เขาย่อมได้รับการช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่