อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย “ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด”

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย.

[คำอ่าน : อะ-เป-ตะ-จิด-เต-นะ, นะ, สำ-พะ-ไช-ยะ]

“ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด”

(ขุ.ชา.ทุก. 27/84)

คนสิ้นคิด ไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีความคิด แต่หมายถึงคนที่คิดอะไรไม่รอบคอบ คิดแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นความคิดที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา หรือคิดอยู่แต่คิดอย่างไม่ฉลาด แบบนี้เรียกว่าคนสิ้นคิด

คนสิ้นคิดนี้ ความคิดของเขามักจะเป็นไปในทางที่เสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลาย สร้างแต่โทษ ไม่สร้างคุณใด ๆ ให้ตนเองและคนรอบข้าง เมื่อความคิดของเขาเป็นเช่นไร การกระทำก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน

เมื่อการกระทำเป็นไปตามความคิดที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ก็เป็นที่แน่นอนว่า ความเสื่อมเสีย ความฉิบหาย จะตามมาอย่างไม่ต้องสังสัย

ดังนั้น คนสิ้นคิดจึงเป็นคนที่ไม่น่าคบหาประเภทหนึ่ง เพราะเมื่อคบแล้วย่อมไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ เลย มีแต่จะได้ทุกข์ได้โทษเท่านั้น เพราะฉะนั้น อย่าไปคบกับคนสิ้นคิดเลย