อติสนฺเตปิ นาสฺมเส “ไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยม”

อติสนฺเตปิ นาสฺมเส.

[คำอ่าน : อะ-ติ-สัน-เต-ปิ, นาด-สะ-มะ-เส]

“ไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยม”

(ขุ.ชา.ทสก. 27/290)

คนเราทุกวันนี้เชื่อใจได้ยากเหลือเกิน หน้าเนื้อใจเสือ ต่อหน้าอย่างลับหลังอีกอย่าง เต็มไปด้วยมารยาสาไถย สวมหน้ากากเข้าหากัน เสแสร้งแกล้งทำไปเรื่อย

คนดี ๆ มีความจริงใจก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี แต่คนมารยาสาไถยก็มีมิใช่น้อยเช่นเดียวกัน คนบางคนเป็นคนไม่ดี กิริยามารยาทหยาบโลน แต่ต่อหน้าคนอื่นกลับแกล้งเป็นคนดีกิริยาเรียบร้อย สงบเสงี่ยม เพื่อหลอกให้เขาเชื่อใจ หลอกให้เขาเชื่อถือ อย่างนี้ก็มีเยอะ

ดังนั้น จะเชื่อใจใครต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วน ต้องดูให้รอบคอบ ถ้าไม่รู้จักมักคุ้นหรือได้เรียนรู้นิสัยกันมานานจนรู้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนอย่างไร ก็อย่าเพิ่งเชื่อใจใครง่าย ๆ

ถ้าหลงเชื่อใจคนเพียงเพราะเห็นลักษณะท่าทางหรือกิริยาอาการภายนอกเพียงผิวเผิน อาจจะโดนหลอกได้ง่าย ๆ ดังนั้น ต้องศึกษานิสัยใจคอกันให้มาก ๆ เสียก่อน จึงค่อยตัดสินใจว่าใครเชื่อได้ใครเชื่อไม่ได้