น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ “คนตรง ไม่พูดคลาดความจริง”

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ "คนตรง ไม่พูดคลาดความจริง"

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ.

[คำอ่าน : นะ, อุ-ชุ-พู-ตา, วิ-ตะ-ถัง, พะ-นัน-ติ]

“คนตรง ไม่พูดคลาดความจริง”

(ขุ.ชา.จตุกฺก. ๒๗/๑๒๘)

คนตรง คือ คนที่ซื่อตรง ปากกับใจตรงกัน ไม่เป็นคนโกหกหรือเหลาะแหละหละหลวม มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

คนประเภทนี้ จะไม่พูดสิ่งที่เป็นคำเท็จ คือจะไม่โกหกหลอกลวงใคร คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ตรงไปตรงมา ไม่มีมารยาสาไถย

คนตรงเป็นคนที่น่าคบหา เพราะเป็นคนจริงใจ คบแล้วสบายใจ ไม่ต้องคอยหวาดระแวง ใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความสุขใจสบายใจ


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่