สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ

สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ.

[คำอ่าน : สุ-กะ-รา-นิ, อะ-สา-ทู-นิ, อัด-ตะ-โน, อะ-หิ-ตา-นิ, จะ]

“การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย”

(ขุ.ธ. 25/37)

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม คือการกระทำที่ทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม นั่นก็คือกรรมชั่วนั่นเอง

กรรมชั่ว เมื่อทำไปแล้ว นอกจากจะไม่สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมแล้ว ยังสร้างความฉิบหายให้ด้วย

ความฉิบหายที่เกิดจากความชั่วที่สามารถเห็นได้ในปัจจุบันก็คือ เมื่อทำชั่วแล้วย่อมถูกตำหนิติเตียนบ้าง ถูกดำเนินการทางกฏหมายจนถึงขั้นต้องติดคุกบ้าง โดนประหารชีวิตบ้าง

ส่วนความฉิบหายที่เกิดในอนาคตก็คือการที่จะต้องไปรับใช้กรรมในทุคติภูมิ

ความชั่วนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนัก เพราะโดยธรรมดาจิตใจของเรานั้นย่อมถูกกิเลสครอบงำอยู่ตลอด จึงทำชั่วตามที่กิเลสสั่งการได้ตลอดเวลา หากต้องการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส ก็ต้องใช้ความพยายาม ใช้ความข่มใจเป็นอันมาก จึงจะสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้