อภิญญา 6 ประการ

อภิญญา 6 ประการ …

จักขุ 5 ประการ

จักขุ 5 ประการ 1…