ใจสั่งมา

วิบัติ 4 ประการ (หมวดที่ 1)

วิบัติ แปลว่า คว…