โยคะ 4 ประการ

โยคะ คือ สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ หรือผูกกรรมไว้กับวิบาก จัดเป็นกิเลสอย่างละเอียด มี 4 ประการ