วัฏฏะ 3 ประการ

วัฏฏะ แปลว่า วน วงกลม วงเวียน หรือการหมุนเวียน หมายถึง องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวจักร หรือสังสารจักร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรวัฏฏ์ ได้แก่การหมุนเวียนของกิเลส กรรม และวิบาก