ทานสมบัติ 3 ประการ

ทานสมบัติ คือ ความถึงพร้อม หรือความพรั่งพร้อม ที่ทำให้ทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยม คือมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จำแนกเป็น 3 ประการ