อติติกฺโข จ เวรวา “คนแข็งกระด้าง ก็มีเวร”

อติติกฺโข จ เวรวา.

[คำอ่าน : อะ-ติ-ติก-โข, จะ, เว-ระ-วา]

“คนแข็งกระด้าง ก็มีเวร”

(ขุ.ชา.ทฺวาทส. 27/339)

คนแข็งกระด้าง คือคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดสัมมาคารวะ ขาดความยำเกรงในผู้หลักผู้ใหญ่ ชอบยกตนข่มท่าน มักสร้างความหมางใจให้แก่คนอื่นอยู่เสมอ

คนประเภทนี้ย่อมไม่เป็นที่รักของใคร ๆ เพราะความแข็งกระด้างของเขา ทำให้คนทั้งหลายเกลียดชัง ไม่อยากคบหา ไม่อยากร่วมงานด้วย ไม่อยากเข้าใกล้ เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจใด ๆ ก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือ

ดังนั้น พึงกำจัดความแข็งกระด้างของตัวเองเสีย ฝึกตนให้เป็นคนมีความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคาวระต่อผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตา ใคร ๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วย และอยากจะช่วยเหลือในยามลำบาก