โย จ ปุตฺตานมสฺสโว “บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”

โย จ ปุตฺตานมสฺสโว.

[คำอ่าน : โย, จะ, ปุด-ตา-นะ-มัด-สะ-โว]

“บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”

(สํ.ส. 15/10)

บุตร คือผู้ที่เกิดจากบิดามารดา เมื่อเกิดจากบิดามารดา ก็คือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของบิดามารดา คือร่างกายของบุตรทั้งหมด ได้มาจากบิดามารดา ชีวิตจิตใจ ก็ได้มาจากบิดามารดา

มารดาบิดาคือผู้ให้ชีวิต ดังนั้น ผู้เป็นบุตรต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ต้องเชื่อฟังท่าน การที่ลูกเชื่อฟังพ่อแม่นั้น ย่อมเป็นหน้าเป็นตาแก่พ่อแม่ด้วย

ที่สำคัญคือ การที่ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ ว่านอนสอนง่าย ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องลำบากใจ แต่จะมีแต่ความสบายใจ วางใจในตัวลูกได้ ไม่ต้องทุกข์ร้อนใด ๆ เพราะความสุขส่วนหนึ่งของพ่อแม่ก็คือ การที่ลูกเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายนั่นเอง

ดังนั้น ลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ จึงถือเป็นลูกที่ประเสริฐประเภทหนึ่ง