กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ “สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้เลย”

กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ.

[คำอ่าน : กะ-ตัด-สะ, นัด-ถิ, ปะ-ติ-กา-รัง]

“สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้เลย”

(ส.ส.)

สิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำลงไปแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่สามารถแก้ไขให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้ มีแต่ต้องยอมรับผลของมันเท่านั้น

เช่น คนที่ทำผิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีลข้อใดก็ตาม เมื่อผิดไปแล้วก็คือผิด ไม่สามารถแก้ไขให้กลับเป็นถูกได้

ถึงแม้ว่าเราจะสามารถสมาทานศีลได้ใหม่ และกลับเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้อีกครั้ง แต่การผิดศีลก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นการกระทำผิดอยู่เหมือนเดิม ไม่สามารถบริสุทธิ์ขึ้นได้ มีแต่ต้องรอรับผลของมันเท่านั้นเอง

เปรียบเหมือนการที่เราทำแก้วแตกหนึ่งใบ เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการไปซื้อแก้วใบใหม่ที่มีลักษณะเหมือนกันมาทดแทนได้ แต่แก้วใบเดิมที่ได้แตกไปแล้วก็ยังคงเป็นแก้วแตกเหมือนเดิม ไม่สามารถประสานให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้

ดังนั้น ก่อนจะทำสิ่งใด ต้องพิจารณาให้ดี จะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง