นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี “ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง”

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี.

[คำอ่าน : นิ-หี-ยะ-ติ, ปุ-ริ-โส, นิ-หี-นะ-เส-วี]

“ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง”

(องฺ.ติก. 20/158)

คนเลว ก็คือคนไม่ดี คนไม่ดี ก็คือคนเลว ธรรมดาคนเลวย่อมทำแต่เรื่องเลวทรามต่ำช้า ไม่มีความคิดที่จะสร้างคุณงามความดี ทำลายประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่น

คนเลวมักจะสร้างแต่ความพินาศฉิบหายให้แก่ตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ การคบกับคนเลวนั้นย่อมจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนฉิบหายอยู่ร่ำไป

คนที่คบคนเลวหรือคลุกคลีกับคนเลว ย่อมจะได้รับอิทธิพลด้านความคิด การกระทำ และการพูดจา ในทางที่ไม่ดีจากคนเลว และทำตัวเหมือนคนเลวเข้าไปทุกขณะ ยิ่งคบนานก็ยิ่งเลวตามมากขึ้น

ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า คนที่คบกับคนเลวย่อมจะเลวลง คือมีความประพฤติเหมือนคนเลวลงเรื่อย ๆ นั่นเอง