ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม “สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้”

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม "สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้"

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม

[คำอ่าน : ทุก-โข, พา-เล-หิ, สัง-คะ-โม]

“สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้”

(ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๒๖๕)

คนพาล คือคนที่มุ่งจะทำแต่ความชั่ว หันหลังให้ความดีโดยสิ้นเชิง มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างความฉิบหายไร้ประโยชน์ ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ หรือถึงรู้ก็ไม่ใส่ใจ

ลักษณะของคนพาลมี ๕ อย่าง ดังนี้

  1. ชักนำไปในทางที่ผิด
  2. ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
  3. เห็นผิดเป็นชอบ
  4. แม้พูดดี ๆ ก็โกรธ
  5. ไม่รับรู้ระเบียบวินัย

การคบกับคนพาลนั้น สร้างแต่ทุกข์โทษให้ผู้คบหา เพราะคนพาลมีลักษณะ ๕ ประการดังกล่าวนั้น การคบกับคนพาลจึงเป็นเรื่องที่หาประโยชน์มิได้เลย มีแต่จะเสื่อมเสียชื่อเสียง เสียประโยชน์ เสียความสุขเท่านั้นเอง

ดังนั้น บุคคลผู้หวังความสุขความเจริญแก่ตน อย่าได้คบกับคนพาลเลย


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่