ถีนํ ภาโว ทุราชาโน “ภาวะของหญิงรู้ได้ยากยิ่ง”

ถีนํ ภาโว ทุราชาโน.

[คำอ่าน : ถี-นัง, พา-โว, ทุ-รา-ชา-โน]

“ภาวะของหญิงรู้ได้ยากยิ่ง”

(ขุ.ชา.เอก. 27/21)

ภาวะของหญิง หมายถึง ความเป็นไปของผู้หญิง เช่น ความคิด ความประพฤติ อารมณ์ เป็นต้น ซึ่งโดยธรรมดาแล้ว ผู้หญิงเป็นเพศที่มีจิตใจอ่อนไหวได้ง่าย เปลี่ยนแปลงเร็ว โลเล ไม่แน่นอน

ตอนนี้คิดแบบนี้ อีกสักพักคิดแบบหนึ่ง ตอนนี้ชอบสิ่งหนึ่ง อีกสักพักก็เปลี่ยนไปชอบสิ่งอื่น ตอนนี้อารมณ์ดี อีกสักพักอาจจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์เสียก็เป็นได้ นี่คือธรรมชาติของผู้หญิง

เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่จะคาดเดาอารมณ์ของผู้หญิง หรือการที่จะเข้าใจผู้หญิงได้นั้น จึงเป็นสิ่งที่ยากนัก เพราะธรรมชาติของผู้หญิงที่มีอารมณ์แปรปรวนดังที่ได้กล่าวมานั่นเอง