อุกฺกุฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ “ในเวลาคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า”

อุกฺกุฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ.

[คำอ่าน : อุก-กุด-เถ, สู-ระ-มิด-ฉัน-ติ]

“ในเวลาคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า”

(ขุ.ชา.เอก. 27/30)

คนกล้า คือคนที่กล้าคิด กล้าทำ ไม่เกรงกลัว ไม่ขลาดเขลา คนกล้าในที่นี้ นอกจากกล้าแล้วต้องมีปัญญาด้วย คือต้องมีความเป็นบัณฑิตในตัวเอง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถคิดอ่านปัญหาหรือสถานการณ์ได้ตลอดปลอดโปร่ง

ในเวลาที่คับขัน หรือเวลาที่เกิดเหตุการณ์กระทันหันเร่งด่วน บุคคลทั้งหลายคิดอ่านในการแก้ปัญหาไม่ออก คิดไม่ทัน หรือมีความขลาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเกินไป หรืออาจจะรุนแรงเกินไป

ในสภาวะการณ์เช่นนั้น ย่อมต้องการบัณฑิตผู้ฉลาดและมีความกล้าที่จะแก้ปัญหา สามารถคิดอ่านเหตุการณ์ได้ตลอดปลอดโปร่ง เพื่อที่จะนำคนทั้งหลายให้ผ่านพ้นปัญหาในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนั้นไปได้