กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเช “พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว”

กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเช "พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว"

กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเช.

[คำอ่าน : กา-ลา-นุ-รู-ปัง-วะ, ทุ-รัง, นิ-ยุน-เช]

“พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว”

(ว.ว.)

การงานบนโลกใบนี้มีหลากหลาย การงานบางอย่าง ไม่เหมาะที่จะทำในบางช่วงเวลา เช่น ไม่ควรปลูกข้าวในหน้าแล้ง เป็นต้น

การทำงานให้เหมาะกับเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าทำไม่ถูกเวลาแล้วไซร้ อาจจะไม่ได้ผลตามที่ปรารถนา เช่น ถ้าปลูกข้าวในหน้าแล้ง ข้าวก็ย่อมไม่เจริญงอกงาม ไม่ได้ผลผลิตที่ดี เป็นต้น

อีกอย่างหนึ่ง เราต้องรู้ว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง งานใดรีบด่วนต้องทำก่อน งานใดไม่รีบก็เก็บไว้ทำทีหลัง คือต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้ด้วย

หรือบางที งานหลายอย่างอาจจะต้องเกี่ยวเนื่องกัน คืองานหนึ่งจะทำได้ก็ต้องรอให้อีกงานหนึ่งสำเร็จก่อน เป็นต้น อย่างนี้ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีเช่นกัน เพื่อจะไม่ให้เสียงานเสียประโยชน์ เพราะการจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ดี จะทำให้งานโดยรวมเสียหายได้


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่