มิตรเทียม 4 ประเภท

มิตรเทียม หรือ มิตรปฏิรูปก์ คือ คนเทียมมิตร ไม่ใช่มิตรแท้ คนพวกนี้เหมือนจะเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ควรเรียกว่าเพื่อน เปรียบเหมือนศรัตรูที่อยู่ในร่างมิตร ไม่ควรคบ มี 4 ประเภท คือ

1. คนปอกลอก

คนปอกลอก หรือ อัญญทัตถุหระ เป็นคนประเภทที่มาคบกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์ คิดแต่จะได้ฝ่ายเดียว มีลักษณะ 4 อย่าง ดังนี้

 • คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
 • ยอมเสียน้อย แต่หวังจะได้มาก
 • เมื่อตัวเองมีภัย จึงมาช่วยเพื่อนทำกิจ
 • คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

2. คนดีแต่พูด

คนดีแต่พูด หรือ วจีปรมะ เป็นประเภทมีแต่คำพูด มีลักษณะ 4 อย่าง ดังนี้

 • ดีแต่ยกเรื่องอดีตมาพูด
 • ดีแต่ยกเรื่องที่ไม่มีมาพูด
 • สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
 • เมื่อมีกิจ ขอความช่วยเหลือไม่ได้ อ้างแต่เหตุขัดข้อง

3. คนหัวประจบ

คนหัวประจบ หรือ อนุปปิยภาณี เป็นคนประเภทที่ไม่มีความจริงใจ มีลักษณะ 4 อย่าง ดังนี้

 • จะทำชั่วก็คล้อยตาม
 • จะทำดีก็คล้อยตาม
 • ต่อหน้าสรรเสริญ
 • ลับหลังนินทา

4. คนชักชวนในทางฉิบหาย

คนชักชวนในทางฉิบหาย หรือ อปายสหาย เป็นประเภทที่มักชักชวนเราไปในทางที่ชั่ว มีลักษณะ 4 อย่าง ดังนี้

 • ชักชวนดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด
 • ชักชวนเที่ยวกลางคืน
 • ชักชวนเที่ยวดูการละเล่น
 • ชักชวนให้เล่นการพนัน

มิตรเทียมทั้ง 4 ประเภทนี้ จะนำพาเราไปสู่ความเดือดร้อนฉิบหาย ไม่ควรคบโดยประการทั้งปวง

You may also like...