มิตรแท้ 4 ประเภท

มิตรแท้ หรือ สุหทมิตร คือ มิตรที่มีความจริงใจ มิตรมีจิตใจดี เป็นบุคคลที่ควรคบหาไว้เป็นมิตร มี 4 ประเภท คือ

1. มิตรมีอุปการะ

มิตรมีอุปการะ หรือ อุปการกะ คือมิตรที่คอยช่วยเหลือเราในด้านต่าง ๆ มีลักษณะ 4 อย่าง ดังนี้

 • เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
 • เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน
 • เมื่อมีภัยมา เป็นที่พึ่งพำนักได้
 • เมื่อมีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ออกปาก

2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ หรือ สมานสุขทุกข์ เป็นประเภทที่ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เขาจะร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันไปกับเรา มีลักษณะ 4 อย่าง ดังนี้

 • บอกความลับของตนแก่เพื่อน
 • ปิดความลับของเพื่อน
 • เมื่อมีภัยไม่ทอดทิ้ง
 • แม้ชีวิตก็สละแทนได้

3. มิตรแนะนำประโยชน์

มิตรแนะนำประโยชน์ หรือ อัตถักขายี เป็นเพื่อนประเภทที่คอยแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะนำสิ่งที่ดีให้กับเรา มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

 • ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว
 • แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี
 • ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยฟังไม่เคยรู้
 • บอกทางสวรรค์ให้ คือแนะนำให้ดำรงตนอยู่ในสัมปรายิกัตถะ

4. มิตรมีความรักใคร่

มิตรมีความรักใคร่ หรือ อนุกัมปกะ เป็นเพื่อนประเภทที่มีน้ำใจ มีความรักเพื่อนด้วยใจจริง มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

 • มีทุกข์ ทุกข์ด้วย (เพื่อนมีทุกข์ก็ทุกข์ใจคอยช่วยเหลือ)
 • มีสุข สุขด้วย (เพื่อนมีสุขก็ยินดีไปกับเพื่อน)
 • เพื่อนถูกติเตียน ช่วยยับยั้งแก้ไข
 • เพื่อนได้รับสรรเสริญ ช่วยส่งเสริม

มิตรแท้ 4 ประเภทนี้ เป็นมิตรที่คอยเกื้อกูลแนะนำประโยชน์ สามารถนำพาเราไปสู่ทางที่ดีได้ ควรคบไว้เป็นเพื่อน