พละ 5 ของพระมหากษัตริย์

พละ 5 ของพระมหาก…

พละ 4 ประการ

พละ 4 ประการ พละ…