พระธรรม

คุณของรัตนะ 3 (คุณของพระรัตนตรัย)

คุณของรัตนะ 3 (คุณของพระรัตนตรัย)

พระรัตนตรัย พระไตรรัตน์ หรือรัตนะ 3 อย่าง ในพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ นับว่าเป็นสิ่งทรงคุณค่าสุงสุด เป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา
อ่านต่อคุณของรัตนะ 3 (คุณของพระรัตนตรัย)
รัตนะ 3 (พระรัตนตรัย)

รัตนะ 3 (พระรัตนตรัย)

คำว่า รัตนะ แปลว่า แก้ว ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีค่า หรือถ้าเปรียบกับบุคคลก็จะหมายถึงบุคคลผู้เป็นที่รักหรือทรงคุณค่า เช่น พ่อแก้ว แม่แก้ว ลูกแก้ว เป็นต้น
อ่านต่อรัตนะ 3 (พระรัตนตรัย)