ธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ

ธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ

ธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ

ในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมอยู่ 2 ข้อ ที่เป็นหลักธรรมที่ทำให้กาย วาจา ใจ งดงาม ทำให้เป็นที่รักของคนอื่น ๆ ทำให้ใคร ๆ ก็ตามที่ได้คบหาสมาคมกับเรามีความเมตตาเรา หลักธรรมดังกล่าวทั้ง 2 ข้อนั้นก็คือ

1. ขันติ

ขันติ ความอดทน หรือ ความอดกลั้น ได้แก่ ความมีใจหนักแน่น ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่มุ่งหวัง ไม่ยอมแพ้ให้ความเหนื่อยยากลำบาก มี 4 ลักษณะ คือ

  1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ
  2. อดทนต่อทุกขเวทนา
  3. อดทนต่อความเจ็บใจ
  4. อดทนต่ออำนาจกิเลส

2. โสรัจจะ

โสรัจจะ ความเสงี่ยม ได้แก่ การรักษากิริยาอาการภายนอกให้สง่างามสงบเสงี่ยมอยู่ได้ แม้ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ เช่น มีคนมาพูดหรือมาทำอะไรให้ต้องเจ็บใจ ก็สามารถระงับอาการเจ็บใจนั้นไว้ได้ ไม่แสดงออกมาทางสีหน้าหรือท่าทาง

การที่บุคคลสามารถข่มอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจได้ และไม่แสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางนั้น ทำให้บุคคลนั้นแลดูสง่างามอยู่เสมอ เพราะไม่แสดงอาการที่ไม่น่ารักออกมาทางกาย ทำให้ใคร ๆ ที่อยู่ใกล้นั้นมีความสุข สบายใจในการคบหา

ธรรมะทั้ง 2 ข้อนี้ คือ ขันติ และ โสรัจจะ มีอยู่ในบุคคลใด เขาย่อมเป็นผู้สง่างามทั้งภายในและภายนอก ทำให้คนทั้งหลายอยากคบค้าสมาคมด้วย เพราะคนประเภทนี้ คบแล้วมีความสุขและสบายใจ

Scroll to Top