สติ โลกสฺมิ ชาคโร “สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก”

สติ โลกสฺมิ ชาคโร.

[คำอ่าน : สะ-ติ, โล-กัด-สะ-มิ, ชา-คะ-โร]

“สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก”

(สํ.ส. 15/61)

สติ คือ ความระลึกได้ หมายถึง เป็นเครื่องเตือนให้เราระลึกรู้ว่าในขณะหนึ่ง ๆ นั้น เราทำอะไร หรือระลึกได้ว่าในอดีตนั้น เราทำอะไรไว้บ้าง

สติ เป็นสิ่งที่เตือนให้เราไม่ประมาท เป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอ รู้เท่าทันสิ่งที่กำลังทำ รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากระทบจิตใจ ทำให้เรามีความยั้งคิด

เมื่อมีความยั้งคิดแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่า สิ่งที่เราทำอยู่นั้น ดีหรือไม่ดี มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ผิดหรือถูก เป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็จะสามารถแยกแยะถูกผิดได้ เลือกทำแต่สิ่งที่ถูก งดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียได้

ด้วยความที่สติเป็นธรรมะที่ทำให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก