นตฺถิ โทสสโม กลิ “ความผิด เสมอด้วยโทสะ ไม่มี”

นตฺถิ โทสสโม กลิ.

[คำอ่าน : นัด-ถิ, โท-สะ-สะ-โม, กะ-ลิ]

“ความผิด เสมอด้วยโทสะ ไม่มี”

(ขุ.ธ. 25/42)

บรรดาความผิดทั้งหลายทั้งปวง ท่านว่า ไม่มีความผิดใดจะเสมอเหมือนกับโทสะได้ เพราะโทสะ เป็นมูลเหตุให้คนทำความผิดได้นานัปการ เช่น ทำร้ายคนอื่นให้ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน บางทีอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี

คนด่ากันก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นตัวการ ใครทำอะไรไม่ถูกใจเข้าก็เกิดความโกรธขึ้นมา ความโกรธมันก็สั่งให้ด่า ถ้าขาดสติขาดการพิจารณา ก็ด่าเขาไปตามอำนาจของความโกรธ

คนทำร้ายกันก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นตัวการ ใครทำอะไรไม่ถูกใจเข้าก็เกิดความโกรธขึ้นมา ความโกรธมันก็สั่งให้ทำร้ายเขา ถ้าขาดสติ ขาดการพิจารณา ก็ทำร้ายเขาตามอำนาจความโกรธมันสั่งการ

คนฆ่ากันก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นตัวการ ใครทำอะไรไม่ถูกใจเข้าก็เกิดความโกรธขึ้นมา ความโกรธมันก็สั่งให้ฆ่าเขา ทำลายชีวิตเขา ถ้าขาดสติ ขาดการพิจารณา ก็ฆ่าเขา ทำลายชีวิตเขา ตามอำนาจความโกรธมันสั่งการ

ลงความว่า ความผิดหลาย ๆ อย่าง มีมูลเหตุมาจากโทสะ หรือโทสะทำให้มนุษย์ทำความผิดได้หลายอย่าง จึงเป็นที่มาของคำว่า “ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี”