สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ “พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า”

สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ.

[คำอ่าน : สัน-นัด-โท, ขัด-ติ-โย, ตะ-ปะ-ติ]

“พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า”

(สํ.นิ. 16/331, ขุ.ธ. 25/67)

พระราชาทุก ๆ พระองค์ ย่อมทรงมีความสง่างามโดยชาติกำเนิดอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อทรงเครื่องรบพร้อมสรรพ ย่อมทรงสง่างามยิ่งขึ้นไปอีก

พระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ ถือว่าเป็นนักรบโดยชาติกำเนิด เมื่อทรงเครื่องรบย่อมมีความสง่างาม อีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารในยามที่ต้องออกศึกสงครามอีกด้วย