ภริยา ปรมา สขา “ภรรยา เป็นเพื่อนสนิท”

ภริยา ปรมา สขา.

[คำอ่าน : พะ-ริ-ยา, ปะ-ระ-มา, สะ-ขา]

“ภรรยา เป็นเพื่อนสนิท”

(สํ.ส. 15/51)

สำหรับสุภาพบุรุษที่มีภรรยาแล้ว ภรรยาถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด รู้เรื่องของเรามากที่สุด ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเรามากกว่าคนอื่น จึงเรียกได้ว่า ภรรยาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด

ภรรยา คือผู้ที่เราจะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดี จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ผู้ที่พร้อมจะรับฟังเราได้เสมอก็คือภรรยา

ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ให้พยายามนึกถึงความรู้สึกของภรรยา อย่าทำให้เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจ อย่าทำให้เขาไม่สบายใจ อย่านอกใจเขา เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น จะทำให้คุณเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปตลอดชีวิต

You may also like...