หน้าที่ภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามี 5 ประการ

ภรรยา ได้ชื่อว่าเป็นปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ในทิศ 6 เพราะเป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนสามีในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัว สามีภรรยาต้องมีความรักความซื่อสัตย์ต่อกัน ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข

ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีดังนี้

1. จัดแจงดูแลงานบ้านให้เรียบร้อย

งานบ้านเป็นสิ่งที่ภรรยาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่บ้านหรือแม่ศรีเรือนพึงจัดแจงให้เรียบร้อย ดังนั้น ผู้เป็นภรรยาก็พึงจัดแจงงานบ้านทุกประการให้เรียบร้อยดีงาม อย่าให้ขาดตกบกพร่อง

2. สงเคราะห์ญาติมิตรของสามีด้วยดี

ให้ถือว่าญาติมิตรของสามีเป็นเสมือนญาติมิตรของตนเอง พึงดูแลให้ดี เช่น ให้ความเคารพตามสมควรแก่ฐานะ ต้อนรับด้วยไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่แสดงอาการรังเกียจ เป็นต้น

3. ไม่นอกใจสามี

ภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามี ไม่นอกใจสามี ไม่ทำตัวเป็นคนเจ้าชู้หลายใจ ต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อสามี รักเดียวใจเดียว

4. รักษาทรัพย์ที่หามาได้

ภรรยามีหน้าที่รักษาทรัพย์สินเงินทองที่สามีหามาได้ พึงรักษาทรัพย์สินนั้นให้ดี ถึงคราวต้องจับจ่ายใช้สอยก็พึงใช้อย่างระมัดระวัง ใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ภายในบ้านเท่านั้น ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และไม่ผลาญทรัพย์ของสามีให้ฉิบหายไปกับสิ่งไร้ประโยชน์ เช่น การพนัน สุรายาเมา เป็นต้น

5. ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง

ภรรยาพึงเป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้าน ไม่งอมืองอเท้า การงานใดที่ตนต้องรับผิดชอบก็ทำอย่งขยันขันแข็ง เช่น งานบ้าน หรืองานอื่นใดที่พอทำช่วยสามีได้ก็ช่วยทำอย่างขยันขันแข็ง