หน้าที่สามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ

หน้าที่สามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ

หน้าที่สามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ

ภรรยา ได้ชื่อว่าเป็นปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ในทิศ 6 เพราะเป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนสามีในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัว สามีภรรยาต้องมีความรักความซื่อสัตย์ต่อกัน ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข

สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้

1. ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา

สามีต้องยกย่องและให้เกียรติภรรยา สมกับฐานะที่เป็นภรรยา พาออกงานสังคมอย่างเปิดเผย ประกาศให้ใครต่อใครได้รู้ว่าคนนี้คือภรรยาของตนอย่างไม่เขินอาย ไม่ทำให้ใครต่อใครดูถูกนินทาภรรยาของตนได้

2. ไม่ดูหมิ่น

สามีต้องไม่ดูหมิ่นภรรยา ไม่ดูถูก ไม่เหยียดหยามภรรยา ไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการด้อยค่าภรรยา ไม่ทำและไม่พูดสิ่งที่จะทำให้ภรรยาต้องน้อยเนื้อต่ำใจ หรือสิ่งที่ทำให้คนอื่นดูถูกดูแคลนภรรยาได้

3. ไม่นอกใจ

สามีต้องไม่นอกใจภรรยา ไม่ทำตัวเป็นคนเจ้าชู้มากรักหลายเมีย ไม่นำหญิงอื่นมาเป็นภรรยา ไม่แอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยลับหลังภรรยา ต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่อภรรยา รักเดียวใจเดียว

4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้

สามีต้องมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ภรรยา ให้ภรรยาเป็นผู้จัดแจงดูแลงานบ้านทุกอย่าง ไม่ไปยุ่งจุ้นจ้าน ให้ภรรยาเป็นแม่บ้านจัดแจงทุกอย่างตามที่เห็นสมควร

5. หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส

ธรรมชาติของสตรีคือรักสวยรักงาม ชอบเครื่องประดับ ผู้เป็นสามีควรหาเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายสวย ๆ งาม ๆ มาเป็นของขวัญให้แก่ภรรยาบ้างในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อเป็นการบำรุงน้ำใจภรรยา และแสดงออกถึงความรักที่มีให้กัน

Scroll to Top