หน้าที่ศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ 5 ประการ

ครูอาจารย์ ได้ชื่อว่าเป็นทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ในทิศ 6 เพราะครูอาจารย์เป็นผู้ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเปรียบเสมือนแขนข้างขวาที่ใช้สร้างความเจริญให้แก่ศิษย์ ตลอดถึงอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ศิษย์ ทำให้ศิษย์มีวิชาความรู้สำหรับประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิต

หน้าที่ที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ มี 5 ประการ ดังนี้

1. ลุกต้อนรับ

การลุกต้อนรับ เป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติ เมื่อศิษย์เห็นครูอาจารย์เดินมาแต่ไกลพึงลุกต้อนรับ หากเห็นครูอาจารย์ถือสิ่งของมาด้วยก็ควรเข้าไปช่วยถือ จัดแจงที่นั่งให้ เป็นต้น

2. เข้าไปหา

ศิษย์พึงหมั่นเข้าหาครูอาจารย์เพื่อถามสารทุกข์สุกดิบ เพื่อรับใช้ เพื่อช่วยงาน หรือแม้แต่เพื่อซักถามข้อสงสัยและขอคำแนะนำเกี่ยวกับศิลปวิทยาต่าง ๆ

3. ใฝ่ใจเรียน

ศิษย์ควรตั้งใจเรียน ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาที่ครูอาจารย์ถ่ายทอดให้ด้วยความตั้งใจ ทำตัวเป็นศิษย์ที่ดี เชื่อฟัง ไม่ดื้อด้าน ไม่เกเรเหลวไหล สิ่งใดครูอาจารย์ห้ามก็ไม่ควรทำ ไม่สร้างความลำบากใจให้กับครูอาจารย์

4. ปรนนิบัติ

ศิษย์ควรคอยปรนนิบัติหรืออุปัฏฐากครูอาจารย์อยู่เสมอ ใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น หาน้ำดื่มมาไว้ให้ คอยช่วยถือของ คอยอำนวยความสะดวกที่พอทำได้ เป็นต้น

5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ศิษย์พึงศึกษาศิลปวิทยาจากครูอาจารย์โดยเคารพ คือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เอาจริงเอาจัง ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ครูอาจารย์คอยบอกคอยสอน ไม่ดูแคลน เห็นความสำคัญของสิ่งที่ครูอาจารย์ถ่ายทอดให้